Meteen naar de inhoud


Reïncarnatietherapie

Lid van de beroepsvereniging N.V.R.T.

Regressie- en Reïncarnatietherapie zijn vormen van psychotherapie die er van uit gaan dat ieder probleem dat we nu ervaren, zijn oorsprong heeft in eerdere onverwerkte ervaringen uit het verleden. Uit ondervinding is gebleken dat alle ervaringen uit ons verleden in ons geheugen liggen opgeslagen. Alles wat we in het verleden gevoeld, gehoord, gezien, geroken en geproefd hebben, kunnen we opnieuw ervaren.

Dit kunnen zijn: recente ervaringen, ervaringen uit de kindertijd, de babytijd, de geboorte, de tijd in de buik van de moeder (prenatale periode), een vorig leven en zelfs ervaringen uit de tijd na het sterven en voor de conceptie (tussenbestaan).

Omdat alle ervaringen uit het verleden in ons onderbewustzijn liggen opgeslagen, gaan we er bij reïncarnatietherapie vanuit, dat klachten en problemen in het heden hun oorsprong vinden in niet (goed) verwerkte ervaringen uit het verleden. Deze onverwerkte ervaringen werken door in ons leven in de vorm van lichamelijke, emotionele of mentale klachten. Door terug te gaan naar die onverwerkte ervaringen die te maken hebben met je probleem of klacht en deze door middel van herbeleving alsnog te verwerken, kun je je probleem of klacht oplossen. Het is ook mogelijk dat het patroon doorbroken wordt waarmee je het probleem steeds in stand hebt gehouden.

Om terug te gaan naar deze ervaringen maakt reïncarnatietherapie gebruik van trance.

Trance

Trance is een vorm van concentreren. Trance ontstaat vanzelf door je te concentreren, zoals bij het lezen van een boek of het kijken naar een spannende film. Tijdens een sessie selecteert het onderbewuste zelf de ervaring die het sterkst met het probleem verbonden is en herbeleefd dient te worden. Ik werk dus niet met hypnose. Je huidige bewustzijn is volledig aanwezig.

Herbeleving

Een herbeleving is een persoonlijke ervaring. Iedereen ervaart dit op zijn/haar eigen manier. De één zal min of meer duidelijke beelden zien, de ander hoort daarbij geluiden of ruikt geuren. Weer een ander “weet” alleen, of ervaart alles duidelijk lichamelijk. Bij iedere herbeleving kan dit ook weer anders zijn. Tijdens de herbeleving is er een soort dubbel bewustzijn aanwezig, d.w.z. een deel van onszelf ervaart de beelden en gevoelens uit het verleden, terwijl een ander deel zich er terdege bewust van is dat we met de therapeut over die ervaringen uit het verleden praten. Juist dit dubbele bewustzijn werkt sterk inzicht bevorderend. Je ontdekt hierdoor zelf hoe de vroegere ervaring tot op dit moment heeft doorgewerkt en hoe die deel uitmaakt of oorzaak is geweest van jouw patroon.

Heling

Door het uiten van onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties, ontstaat er inzicht in wat er destijds is gebeurd en hoe je daar toen op hebt gereageerd. Je wordt je bewust dat de omstandigheden nu anders zijn en dat de oude patronen nu belemmerend werken en je problemen veroorzaken. Dit is je eerste stap naar heling. Je wordt je ook bewust hoe je voortaan kunt reageren op die situaties die voorheen problemen opleverden. Je krijgt nieuwe keuze mogelijkheden in het leven.

Dit heeft tot gevolg dat je beter bij jezelf kan blijven, je krijgt meer energie, een klacht kan verminderen of verdwijnen, oude gedragspatronen kunnen losgelaten worden, je kunt meer vanuit je eigen kracht reageren.

De therapie

Wanneer je met reïncarnatietherapie wilt beginnen, start de eerste sessie met een uitgebreid voorgesprek. In dit gesprek wordt de informatie verzameld die verband houdt met je problematiek en die nodig is voor de herbelevingen. We zoeken samen naar welke thema’s in je leven belangrijk zijn geweest.

Tijdens de volgende sessies wordt de problematiek via herbelevingen uitgewerkt. Door de uitwerking in de sessies en de intergratie van de problematiek kun je een diepgaand veranderingsproces ervaren met blijvend resultaat.

Het voorgesprek en de sessies duren 2 tot 2,5 uur. Het aantal sessies dat nodig is, is afhankelijk van de aard van je probleem en jouw manier van verwerken. Kosten per sessie zijn € 100,-. De behandeling wordt door alle zorgverzekeraars deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Voor het succesvol ondergaan van de therapie is geloof in reïncarnatie of vorige levens niet nodig, wel de bereidheid om je eigen ervaringen serieus te nemen.

Reïncarnatietherapie is een op inzicht gerichte therapie. Daarnaast is het een therapie die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de cliënt. Je blijft dus zelf bepalen hoe de therapie, maar ook je eigen proces voortgang zal vinden.

Voor welke problematiek

De therapie gaat er vanuit dat ieder probleem een fysieke, emotionele en mentale component heeft. Dit betekent dat bijna ieder probleem met reïncarnatietherapie te behandelen is. Het belangrijkste is dat het jou als cliënt deze manier van werken aanspreekt.

Welke werkvormen?

Tijdens de therapie gebruik ik ook andere werkvormen naast de gebruikelijke sessies van herbeleven.

Ik maak ook gebruik van duplo-poppetjes om situaties neer te zetten zodat je inzicht krijgt in de interactie en zicht krijgt op de rol die jezelf inneemt. Deze manier van werken gebruik ik veel in combinatie met de familie- opstellingen. Wanneer patronen vanuit het gezin van herkomst doorspelen of in combinatie met gekwetste kind-sessies. Welke positie neemt de cliënt in het gezin in en hoe speelt ieders rol nog door in het huidige functioneren.

Tekenen kan ook een direkte ingang zijn om de blokkades op te sporen en uit te werken. Je tekent jezelf heel. Doordat het proces letterlijk en figuurlijk op papier komt te staan is deze werkvorm ook inzichtgevend en werkt het ook energetisch zeer sterk door. Bovendien doordat je ook een toekomst tekening (doel) maakt, weet je goed waar je naar toe werkt in de therapie.

Via meditatie en visualisatie maken we gebruik van de helende transformatie technieken die o.a. binnen het “Regenboogpad®”(zie andere pagina op deze site) worden geleerd met behulp van de Regenboogenergieën.

De verschillende werkvormen worden in overleg en naar behoeften ingezet om een zo goed mogelijk transformatie proces mogelijk te maken.

Kinderen

Met kinderen is het heel goed mogelijk om met Reïncarnatie therapie te werken. Meestal gebruiken we dan de teken technieken als werkvorm. Ik werk met kinderen vanaf 7 jaar. De sessies duren dan 1 uur tot 1 1/2 uur. Kosten zijn € 75,- per sessie.

Wanneer ik met kinderen werk, zal een onderdeel van de behandeling ook het gezinsgesprek zijn. Omdat ik ervan uitga dat problemen die kinderen (of ouders met hun kind) ervaren, een onderdeel zijn van het gehele gezinssysteem. Het aangemelde kind met het probleem is dan vaak aangever dat er in het hele systeem iets uit balans is. Zo is dit kind op zijn/haar manier helpend voor het gehele systeem. Het werken met de duplo-poppetjes, en het werken via de poppetjes met de familieopstelling kan handvatten bieden voor ieder gezinslid en het functioneren van het gehele gezinssysteem. Ook wordt hierdoor de communicatie tussen ouder en kind bevordert zodat ook hierin weer groei mogelijk is.

Vraag? Neem contact op.

Heb je een vraag over een therapie of wil je persoonlijk advies? Neem direct contact met mij op.