Meteen naar de inhoud

CONTEXTUELE GEZINSBEHANDELING EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Opvoeden wordt gezien als de gewoonste zaak van de wereld. Maar uiteindelijk is opvoeden het moeilijkste vak wat er bestaat!

Opvoeden is namelijk meer dan alleen zorgen dat kinderen naar je luisteren. Opvoeden heeft ook veel te maken met wie jij als ouder bent in relatie met je kind(eren), mede-ouder en met je gezin van herkomst.

Contextuele Gezinsbehandeling en Opvoedingsondersteuning gaat er van uit dat het gedrag van het kind betekenis heeft. De ervaring leert dat wanneer er gekeken wordt naar het gedrag van het kind, dit iets te zeggen heeft over het totale functioneren van het hele gezinssysteem. Het kind heeft dit gedrag als het ware nodig om een bepaalde disbalans duidelijk te maken. Het kind met het moeilijk te begeleiden gedrag probeert op deze manier de balans binnen het gezinssysteem te herstellen.

De problemen kunnen zich op vele terreinen voordoen. Binnen de communicatie tussen ouders; communicatie tussen ouders en kinderen; plaats binnen de kinderrij; met de gezinsgeschiedenis; loyaliteiten naar 1 of meerdere opvoeders, een diagnose etc.

Vaak zegt het moeilijk te begeleiden gedrag ook iets over de opvoedingsgeschiedenis die je zelf als ouder(s) hebt meegemaakt in je gezin van herkomst. Want je gezin van herkomst is je ervaring en leerschool geweest. Vanuit dit perspectief neem je de rol als opvoeder in. Door ook naar de (beperkende) patronen door de generaties heen te kijken, kunnen deze los gelaten worden. Hierdoor krijg je als opvoeder meer mogelijkheden en kracht om met de problemen in je huidige gezin om te gaan.

Contextuele Gezinsbehandeling gaat uit van meerzijdig partijdigheid. Dit wil zeggen dat de behandelaar naast ieder lid van het gezin probeert te staan. Alle meningen, ideeën, en gedachten van alle betrokken gezinsleden mogen naast elkaar bestaan. Zo krijgt ieder een plaats, een stem. Ieder gezinslid heeft ook een taak en een rol binnen het gezinssysteem. Met elkaar proberen we opnieuw betekenis te geven aan het (opvoeding)probleem. Het wordt duidelijk wat ieder nodig heeft om naar de gewenste situatie te groeien.

De Contextuele Gezinsbehandeling en Opvoedingsondersteuning maakt gebruik van verschillende werkvormen. Deze zijn o.a. Het gezinsgesprek, werken met gezinsopstellingen d.m.v. duplo-poppetjes, individuele behandeling met behulp van tekenen, reïncarnatie therapie of energetische behandeling. Deze werkvormen zullen allemaal in het kader van de gezinsproblematiek gebruikt worden. Natuurlijk gebeurt dit in onderling overleg en goedkeuring.  

Als orthopedagoog en mijn werkervaring in het werken met gezinnen met opvoedingsproblemen combineer ik in mijn eigen praktijk praktisch pedagogische werkvormen met mijn ervaring als reïncarnatie- en energetisch therapeut.

Een gesprek duurt ongeveer 1,5 uur. Kosten zijn per uur 75,- Euro. Een deel wordt door alle zorgverzekeraars worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij je eigen zorgverzekeraar.

Spreekt deze manier van werken je aan of wil je meer informatie, stuur dan een e-mail via info.

Vraag? Neem contact op.

Heb je een vraag over een therapie of wil je persoonlijk advies? Neem direct contact met mij op.